MVO

Duurzaam ondernemen

Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor duurzaam ondernemen in de Fabrikant – Distributie – Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennisontwikkeling en optimale werkomstandigheden; reductie van afval en energieverbruik door het realiseren van steeds efficiëntere werkprocessen.

Klanten adviseren en stimuleren wij onder meer tot het gebruik van duurzame producten in hun productie- en onderhoudproces.

Wij hanteren drie MVO product classificaties.

Up-Time: Kostenbesparing
Green: Duurzaamheid
Ergonomic: Veiligheid