Perslucht-optimalisatie

Perslucht is een van de meest gebruikte energiebronnen in de industrie. Feitelijk is perslucht heel duur maar dat besef is er nauwelijks. Wie serieus energie wil besparen in de industrie kan met het optimaliseren van het persluchtsysteem een grote slag maken.

Met Ants heeft Rubix high-end expertise in huis om industriële gebruikers een goed beeld te geven van hun perslucht-gebruik.
Typische gebieden waarop ingegaan wordt zijn:

  • Lekkages opsporen en z.s.m. repareren
  • Systeemanalyse en -advies
  • Persluchtkwaliteit volgens de ISO standaard
  • Filtratie en droging
  • Inzichtelijk maken van persluchtstromen d.m.v. (tijdelijk/permanent) installeren van instrumenten (flow, vocht, druk)
  • Energiebesparing en CO2 reductie

Neem voor meer informatie contact op met Ants via:

Website
Email
Tel. +31 (0)77 7676 276