Onderhoud uw condenspotten regelmatig

Waar stoom is, is condensaat. Het is zeer belangrijk om dit condensaat op de juiste manier af te voeren. En daar zijn condenspotten voor bedoeld.

Voorkom energieverlies
Lekkende of blokkerende condenspotten zijn een van de belangrijkste oorzaken van energieverlies in uw stoomsysteem. Wist u dat een niet goed functionerende condenspot een verlies kan geven van €1.000 tot €10.000 per jaar terwijl de gemiddelde prijs van een nieuwe condenspot rond de €300 ligt? Ook kan door onvoldoende afvoer van condensaat de temperatuur van het proces dalen en de productie stagneren. Onderhoud en eventuele vervanging van de condenspotten is dus goedkoper dan wachten. En het draagt ook nog eens bij aan het behalen van de emissiedoelstellingen van uw onderneming.

  

Uitval risico
Uit ervaring blijkt dat bij audits 10 tot 25% van de condenspotten niet naar behoren functioneert. In de praktijk is ook gebleken dat bij een eerste meting rekening moet worden gehouden met een gemiddeld uitvalpercentage van zelfs 30%!

Voorbeeld:

Een kapotte 15mm (1/2”) condenspot lekt bij 6 bar ca. 8 kg/h stoom en op jaarbasis lopen de verliezen op tot 68 ton stoom. De kosten daarvan bedragen: 68 x € 25/ton = €1.700 / jaar. Deze lekkage resulteert in een extra CO2 emissie van ruim 11.000 kg/ jaar. Bij grotere condenspotten en bij hogere drukken zijn de verliezen in verhouding natuurlijk groter.

   

   

Onderhoud
Laat de condenspotten minstens een keer per jaar nakijken. Om een goede werking van condenspotten vast te stellen zijn metingen met stethoscoop of ultrasone detectie nodig. Dit is specialistenwerk. Schakel Rubix in om dit voor u te verzorgen. Het dagtarief voor een condenspotmeting ligt rond de €1000. Dat is snel terugverdiend! En we letten daarbij ook meteen op de uitvoering van uw installatie en signaleren en rapporteren verbeterpunten en gebreken. Ook de benodigde vervanging van de condenspotten kunnen wij voor u verzorgen.

Wilt u weten wat u kunt besparen? Neem contact met ons op via: fluidpowerflow@rubix-group.nl